Cẩm nang

Ai cũng thích sở hữu những món đồ vừa rẻ vừa đẹp, kể cả những tỷ phú...

Vốn là một ngôi làng nhỏ không ai biết tới, Kampung Pelangi bỗng chốc...

Lương cơ sở của công chức là 1.150.000 đồng/tháng

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1.050.000 đồng/tháng).

Ngày 2-4, ông Đoàn Cường (Vụ trưởng Vụ tiền lương, Bộ Nội vụ) cho biết Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang, hiện dự thảo đã được đưa ra lấy ý kiến nhân.

Theo đó, mức lương cơ sở quy định tại dự thảo Nghị định mới sẽ thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương của cơ quan có thẩm quyền.

Từ ngày 1-7-2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng (Mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1.050.000 đồng/tháng).

Lý giải về sự thay thế nêu trên, ông Cường nói do Bộ Luật lao động (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 5-2013 tới đây không quy định về mức lương tối thiểu chung, mà chỉ quy định về mức lương tối thiểu theo vùng và theo ngành, do vậy cần thiết quy định mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng

V.THÀNH

tuổi trẻ

Lương cơ sở của công chức là 1.150.000 đồng/tháng

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1.050.000 đồng/tháng).

Ngày 2-4, ông Đoàn Cường (Vụ trưởng Vụ tiền lương, Bộ Nội vụ) cho biết Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang, hiện dự thảo đã được đưa ra lấy ý kiến nhân.

Theo đó, mức lương cơ sở quy định tại dự thảo Nghị định mới sẽ thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương của cơ quan có thẩm quyền.

Từ ngày 1-7-2013 mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng (Mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1.050.000 đồng/tháng).

Lý giải về sự thay thế nêu trên, ông Cường nói do Bộ Luật lao động (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 5-2013 tới đây không quy định về mức lương tối thiểu chung, mà chỉ quy định về mức lương tối thiểu theo vùng và theo ngành, do vậy cần thiết quy định mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng

V.THÀNH

tuổi trẻ