Cẩm nang

Ai cũng thích sở hữu những món đồ vừa rẻ vừa đẹp, kể cả những tỷ phú...

Vốn là một ngôi làng nhỏ không ai biết tới, Kampung Pelangi bỗng chốc...

TP.HCM sẽ bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của địa phương

TP.Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thuộc đối tượng chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Ảnh minh họa

UBND Thành phố vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng được trung ương và Thành phố giao; đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng vốn vay và nhân rộng các mô hình vay vốn sản xuất kinh doanh hiệu quả, các cá nhân điển hình vượt nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn ở mức an toàn; tham mưu tạo lập cơ chế nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo, cho vay giải quyết việc làm…

UBND Thành phố cho biết, trước mắt, Thành phố sẽ tăng thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thuộc đối tượng chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện cần thực hiện tốt việc bố trí nguồn lực tín dụng chính sách xã hội gắn với việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, phát triển giáo dục - đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm để bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn; chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ngay từ đầu năm để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các phường, xã, thị trấn cần hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện trong việc tìm kiếm, xác minh thông tin những hộ vay vốn đi khỏi địa phương nơi cư trú; hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý thu hồi nợ đối với các đối tượng vay vốn có điều kiện nhưng cố tình không chịu trả nợ.

L.T

Thời báo Ngân Hàng

TP.HCM sẽ bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của địa phương

TP.Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thuộc đối tượng chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Ảnh minh họa

UBND Thành phố vừa yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Thành phố tập trung hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng được trung ương và Thành phố giao; đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng vốn vay và nhân rộng các mô hình vay vốn sản xuất kinh doanh hiệu quả, các cá nhân điển hình vượt nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát tỷ lệ nợ quá hạn ở mức an toàn; tham mưu tạo lập cơ chế nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo, cho vay giải quyết việc làm…

UBND Thành phố cho biết, trước mắt, Thành phố sẽ tăng thêm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm thuộc đối tượng chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện cần thực hiện tốt việc bố trí nguồn lực tín dụng chính sách xã hội gắn với việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế, phát triển giáo dục - đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm để bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn; chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương ngay từ đầu năm để ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo và giải quyết việc làm.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các phường, xã, thị trấn cần hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội các quận, huyện trong việc tìm kiếm, xác minh thông tin những hộ vay vốn đi khỏi địa phương nơi cư trú; hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội xử lý thu hồi nợ đối với các đối tượng vay vốn có điều kiện nhưng cố tình không chịu trả nợ.

L.T

Thời báo Ngân Hàng