Cẩm nang

Ai cũng thích sở hữu những món đồ vừa rẻ vừa đẹp, kể cả những tỷ phú...

Vốn là một ngôi làng nhỏ không ai biết tới, Kampung Pelangi bỗng chốc...

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân như thứ nào

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là cách để kiểm tra và xác định cá nhân có thu nhập chịu thuế có được hoàn thuế hay phải nộp bù thêm thuế.

Theo quy định, cá nhân được hoàn thuế nếu có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp hoặc đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa

Điều kiện hoàn thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC; Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về điều kiện hoàn thuế như sau:

Chỉ những cá nhân có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế mới được hoàn thuế;

Cá nhân ủy quyền cho đơn vị (doanh nghiệp) trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân này được thực hiện thông qua doanh nghiệp trả thu nhập

Những cá nhân trực tiếp kê khai, hoặc quyết toán với cơ quan thuế có thể lựa chọn bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau, hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế TNCN

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào tờ khai quyết toán thuế theo Mẫu số 02/QTT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) khi quyết toán thuế tại chỉ tiêu: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế hoặc Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau.

Doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thay cho cá nhân ủy quyền: Hồ sơ hoàn thuế gồm:

Giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách Nhà nước theo Mẫu số 01/ĐNHT(ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm về bản chụp đó.

Ninh Lan

vietq.vn

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân như thứ nào

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là cách để kiểm tra và xác định cá nhân có thu nhập chịu thuế có được hoàn thuế hay phải nộp bù thêm thuế.

Theo quy định, cá nhân được hoàn thuế nếu có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp hoặc đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa

Điều kiện hoàn thuế TNCN

Thông tư 111/2013/TT-BTC; Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về điều kiện hoàn thuế như sau:

Chỉ những cá nhân có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế mới được hoàn thuế;

Cá nhân ủy quyền cho đơn vị (doanh nghiệp) trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân này được thực hiện thông qua doanh nghiệp trả thu nhập

Những cá nhân trực tiếp kê khai, hoặc quyết toán với cơ quan thuế có thể lựa chọn bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau, hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế TNCN

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào tờ khai quyết toán thuế theo Mẫu số 02/QTT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) khi quyết toán thuế tại chỉ tiêu: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế hoặc Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau.

Doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thay cho cá nhân ủy quyền: Hồ sơ hoàn thuế gồm:

Giấy đề nghị hoàn trả thu ngân sách Nhà nước theo Mẫu số 01/ĐNHT(ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC).

Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm về bản chụp đó.

Ninh Lan

vietq.vn