Cẩm nang

Vốn là một ngôi làng nhỏ không ai biết tới, Kampung Pelangi bỗng chốc...

Bí quyết để trở nên giàu có, theo triệu phú tự thân lập nghiệp nổi...

Bổ sung nhiều trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất từ ngày 10/2

Thông tư 333/2016/TT-BTC bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thông tư 333/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

Bổ sung nhiều trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất từ ngày 10/2. Ảnh minh họa

Theo đó, bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất. Đơn cử một số dự án như:

- Dự án đầu tư có quy mô vốn ≥ 6.000 tỷ đồng (trừ dự án kinh doanh nhà ở thương mại, dự án khai thác tài nguyên khoáng sản,…) thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư.

- Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng ≥ 500 lao động (bình quân trong năm) tính từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

- Dự án đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê theo điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP (đươc sửa đổi bởi Nghị định 135/2016/NĐ-CP).

Hoàng Lan

vietq.vn

Bổ sung nhiều trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất từ ngày 10/2

Thông tư 333/2016/TT-BTC bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 333/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 77/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Thông tư 333/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2017.

Bổ sung nhiều trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất từ ngày 10/2. Ảnh minh họa

Theo đó, bổ sung thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất. Đơn cử một số dự án như:

- Dự án đầu tư có quy mô vốn ≥ 6.000 tỷ đồng (trừ dự án kinh doanh nhà ở thương mại, dự án khai thác tài nguyên khoáng sản,…) thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư.

- Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng ≥ 500 lao động (bình quân trong năm) tính từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động.

- Dự án đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho công nhân của các khu công nghiệp được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê theo điểm b Khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP (đươc sửa đổi bởi Nghị định 135/2016/NĐ-CP).

Hoàng Lan

vietq.vn