Cẩm nang

Ai cũng thích sở hữu những món đồ vừa rẻ vừa đẹp, kể cả những tỷ phú...

Vốn là một ngôi làng nhỏ không ai biết tới, Kampung Pelangi bỗng chốc...

Lệ phí cấp biển ô tô cá nhân lên đến 20 triệu đồng

Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông. Theo đó, mức phí cấp mới cho xe ô tô dưới 10 chỗ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ từ 2- 20 triệu đồng/lần cấp.

Lượng xe quá đông khiến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng mức lệ phí đăng ký và cấp biển số ô tô, xe máy. Ảnh: Thanh Bình

Các mức phí cấp biển và giấy đăng ký sẽ tính theo 3 khu vực. Khu vực I gồm TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương (còn lại), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; còn lại là khu vực III.

Cụ thể: Xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách khu vực I sẽ phải nộp mức phí từ 2 đến 20 triệu đồng/xe cấp; khu vực II có mức 1 triệu đồng/xe; khu vực III là 200.000/xe.

Với xe máy sẽ tính nộp phí theo trị giá (giá tính lệ phí trước bạ), cụ thể: xe có giá từ 15 triệu đồng trở xuống phải nộp 500.000- 1 triệu đồng/xe cấp tại khu vực I; khu vực II có mức 200.000/xe và khu vực III là 50.000/xe.

Xe có trị giá trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng đồng có mức phí 1 đến 2 triệu đồng/xe (I); 400.000/xe (II) và 50.000/xe (II). Xe trị giá trên 40 triệu đồng có mức nộp 2- 4/xe triệu đồng (I); 800.000/xe (II); 50.000/xe (III).

Ô tô (trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi - kể cả lái xe) cấp đổi giấy đăng ký và biển số xe có mức lệ phí là 150.000/xe áp dụng chung cho cả 3 khu vực; xe máy là 30.000 đồng/xe.

Tuy nhiên, trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao (không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản), tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới.

Ví dụ 1: Ông A có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội, đã được Công an thành phố Hà Nội cấp giấy đăng ký và biển số xe, sau đó ông A bán xe đó cho ông B cũng ở tại thành phố Hà Nội thì khi đăng ký ông B chỉ phải nộp lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số.

Ví dụ 2: Ông H ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biển số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông H bán cho ông B tại Hà Nội thì khi đăng ký ông B phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới tại Hà Nội.

Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục (theo quy định của cơ quan công an) thì được áp dụng mức thu cấp lại hoặc cấp đổi.

Ví dụ 3: Ông C đăng ký thường trú tại tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biển số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông C chuyển hộ khẩu về Hà Nội thì khi đăng ký ông C phải nộp lệ phí theo mức thu cấp lại giấy đăng ký và biển số tại Hà Nội./.

Vũ Long

thoibaotaichinhvietnam

Lệ phí cấp biển ô tô cá nhân lên đến 20 triệu đồng

Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông. Theo đó, mức phí cấp mới cho xe ô tô dưới 10 chỗ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh sẽ từ 2- 20 triệu đồng/lần cấp.

Lượng xe quá đông khiến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng mức lệ phí đăng ký và cấp biển số ô tô, xe máy. Ảnh: Thanh Bình

Các mức phí cấp biển và giấy đăng ký sẽ tính theo 3 khu vực. Khu vực I gồm TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; khu vực II gồm các thành phố trực thuộc trung ương (còn lại), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; còn lại là khu vực III.

Cụ thể: Xe ô tô con dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trở xuống không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách khu vực I sẽ phải nộp mức phí từ 2 đến 20 triệu đồng/xe cấp; khu vực II có mức 1 triệu đồng/xe; khu vực III là 200.000/xe.

Với xe máy sẽ tính nộp phí theo trị giá (giá tính lệ phí trước bạ), cụ thể: xe có giá từ 15 triệu đồng trở xuống phải nộp 500.000- 1 triệu đồng/xe cấp tại khu vực I; khu vực II có mức 200.000/xe và khu vực III là 50.000/xe.

Xe có trị giá trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng đồng có mức phí 1 đến 2 triệu đồng/xe (I); 400.000/xe (II) và 50.000/xe (II). Xe trị giá trên 40 triệu đồng có mức nộp 2- 4/xe triệu đồng (I); 800.000/xe (II); 50.000/xe (III).

Ô tô (trừ ô tô con dưới 10 chỗ ngồi - kể cả lái xe) cấp đổi giấy đăng ký và biển số xe có mức lệ phí là 150.000/xe áp dụng chung cho cả 3 khu vực; xe máy là 30.000 đồng/xe.

Tuy nhiên, trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao (không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản), tổ chức, cá nhân phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới.

Ví dụ 1: Ông A có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội, đã được Công an thành phố Hà Nội cấp giấy đăng ký và biển số xe, sau đó ông A bán xe đó cho ông B cũng ở tại thành phố Hà Nội thì khi đăng ký ông B chỉ phải nộp lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số.

Ví dụ 2: Ông H ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biển số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông H bán cho ông B tại Hà Nội thì khi đăng ký ông B phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới tại Hà Nội.

Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biển số tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyển về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu, mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục (theo quy định của cơ quan công an) thì được áp dụng mức thu cấp lại hoặc cấp đổi.

Ví dụ 3: Ông C đăng ký thường trú tại tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biển số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông C chuyển hộ khẩu về Hà Nội thì khi đăng ký ông C phải nộp lệ phí theo mức thu cấp lại giấy đăng ký và biển số tại Hà Nội./.

Vũ Long

thoibaotaichinhvietnam