Cẩm nang

Ai cũng thích sở hữu những món đồ vừa rẻ vừa đẹp, kể cả những tỷ phú...

Vốn là một ngôi làng nhỏ không ai biết tới, Kampung Pelangi bỗng chốc...

Ngành Thuế tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, ngay từ những ngày đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đã luôn thực hiện nghiêm túc CCHC, triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và theo dõi thi hành pháp luật của toàn ngành Thuế.

Số TTHC giảm từ 385 xuống còn 300 và đã được chuẩn hóa hoàn toàn. Ảnh TL.

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ then chốt góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế, năm 2017, Tổng cục Thuế đã và đang xây các kế hoạch trong đó có lồng ghép các nhiệm vụ CCHC như: Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Tổng cục Thuế năm 2017, Kế hoạch triển khai theo dõi thi hành pháp luật của Tổng cục Thuế năm 2017…  Đồng thời, Tổng cục Thuế đã tiếp tục chỉ đạo sát sao các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ chính của CCHC: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Theo Tổng cục Thuế, đến nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai các Đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế; nâng cao thứ hạng của Việt Nam đối với chỉ tiêu nộp thuế; xây dựng cơ chế cung cấp dịch vụ “1 cửa điện tử” và hỗ trợ trực tuyến cho người nộp thuế của cơ quan thuế.

Đặc biệt, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã rà soát, đơn giản hóa nhiều TTHC. Theo báo cáo, trong năm 2016, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát, đánh giá tác động TTHC ngay từ trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Từ đầu năm 2016 đến 31/12/2016, Tổng cục Thuế đã rà soát trình Bộ Tài chính ban hành mới 7 TTHC, bãi bỏ 92 TTHC. Nhờ đó, số TTHC giảm từ 385 xuống còn 300 TTHC đã được chuẩn hóa. Hiện Tổng cục Thuế đang tiếp tục thực hiện rà soát các TTHC trong lĩnh vực thuế để trình Bộ Tài chính phương án đơn giản hóa và cắt giảm TTHC thuế.

Ngoài đẩy mạnh cải cách thể chế, TTHC thuế, thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, năm 2017, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai cung cấp và hỗ trợ sử dụng 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gồm hàng loạt các website: Tra cứu thông tin người nộp thuế, hỏi đáp chính sách thuế, dịch vụ hỗ trợ nộp tờ khai thuế TNCN online, tra cứu hóa đơn, dịch vụ hỗ trợ kê khai hồ sơ khai thuế qua mạng, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo hóa đơn qua mạng, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo biên lai phí, lệ phí qua mạng, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo tài chính qua mạng, dịch vụ nộp thuế qua mạng... Những ứng dụng này sẽ được nâng cấp để phát huy tối đa hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Thùy Linh

hải quan

Ngành Thuế tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính

Thực hiện Chương trình cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, ngay từ những ngày đầu năm 2017, Tổng cục Thuế đã luôn thực hiện nghiêm túc CCHC, triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và theo dõi thi hành pháp luật của toàn ngành Thuế.

Số TTHC giảm từ 385 xuống còn 300 và đã được chuẩn hóa hoàn toàn. Ảnh TL.

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ then chốt góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế, năm 2017, Tổng cục Thuế đã và đang xây các kế hoạch trong đó có lồng ghép các nhiệm vụ CCHC như: Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Tổng cục Thuế năm 2017, Kế hoạch triển khai theo dõi thi hành pháp luật của Tổng cục Thuế năm 2017…  Đồng thời, Tổng cục Thuế đã tiếp tục chỉ đạo sát sao các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế thực hiện đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ chính của CCHC: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Theo Tổng cục Thuế, đến nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai các Đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế; nâng cao thứ hạng của Việt Nam đối với chỉ tiêu nộp thuế; xây dựng cơ chế cung cấp dịch vụ “1 cửa điện tử” và hỗ trợ trực tuyến cho người nộp thuế của cơ quan thuế.

Đặc biệt, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã rà soát, đơn giản hóa nhiều TTHC. Theo báo cáo, trong năm 2016, Tổng cục Thuế đã thực hiện rà soát, đánh giá tác động TTHC ngay từ trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Từ đầu năm 2016 đến 31/12/2016, Tổng cục Thuế đã rà soát trình Bộ Tài chính ban hành mới 7 TTHC, bãi bỏ 92 TTHC. Nhờ đó, số TTHC giảm từ 385 xuống còn 300 TTHC đã được chuẩn hóa. Hiện Tổng cục Thuế đang tiếp tục thực hiện rà soát các TTHC trong lĩnh vực thuế để trình Bộ Tài chính phương án đơn giản hóa và cắt giảm TTHC thuế.

Ngoài đẩy mạnh cải cách thể chế, TTHC thuế, thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, năm 2017, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai cung cấp và hỗ trợ sử dụng 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gồm hàng loạt các website: Tra cứu thông tin người nộp thuế, hỏi đáp chính sách thuế, dịch vụ hỗ trợ nộp tờ khai thuế TNCN online, tra cứu hóa đơn, dịch vụ hỗ trợ kê khai hồ sơ khai thuế qua mạng, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo hóa đơn qua mạng, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo biên lai phí, lệ phí qua mạng, dịch vụ hỗ trợ kê khai báo cáo tài chính qua mạng, dịch vụ nộp thuế qua mạng... Những ứng dụng này sẽ được nâng cấp để phát huy tối đa hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Thùy Linh

hải quan