Cẩm nang

Ai cũng thích sở hữu những món đồ vừa rẻ vừa đẹp, kể cả những tỷ phú...

Vốn là một ngôi làng nhỏ không ai biết tới, Kampung Pelangi bỗng chốc...

Cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người lao động mua, bán, làm giả giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (gọi tắt là giấy C65-HD) gây khó cho người sử dụng lao động trong việc quản lý lao động và ảnh hưởng đến quỹ BHXH.

Để hạn chế việc làm giả và quản lý chặt chẽ giấy C65-HD, BHXH Thành phố đã có văn bản gửi Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố nộp lại giấy C65-HD cho cơ quan BHXH trước ngày 31/12/2012 và sẽ nhận lại giấy C65-HD có đóng dấu của cơ quan BHXH. Những giấy C65-HD cấp cho người lao động sau ngày 01/01/2013 mà không có dấu của BHXH Thành phố sẽ không được thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản./.

Trần Dũng Hà- TP.CĐBHXH

Bhxhtphcm

Cấp lại giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người lao động mua, bán, làm giả giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (gọi tắt là giấy C65-HD) gây khó cho người sử dụng lao động trong việc quản lý lao động và ảnh hưởng đến quỹ BHXH.

Để hạn chế việc làm giả và quản lý chặt chẽ giấy C65-HD, BHXH Thành phố đã có văn bản gửi Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố nộp lại giấy C65-HD cho cơ quan BHXH trước ngày 31/12/2012 và sẽ nhận lại giấy C65-HD có đóng dấu của cơ quan BHXH. Những giấy C65-HD cấp cho người lao động sau ngày 01/01/2013 mà không có dấu của BHXH Thành phố sẽ không được thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản./.

Trần Dũng Hà- TP.CĐBHXH

Bhxhtphcm