Cẩm nang

Vốn là một ngôi làng nhỏ không ai biết tới, Kampung Pelangi bỗng chốc...

Bí quyết để trở nên giàu có, theo triệu phú tự thân lập nghiệp nổi...

Lợi nhuận trồng khoai cao hơn lúa 130 triệu đồng/ha

Theo Sở NN-PTNT An Giang, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ HT 2017, cây khoai cao lợi nhuận tăng so với lúa hơn 130 triệu đ/ha.

Tiếp theo là các cây: Mè lợi nhuận so với lúa tăng hơn 19,4 triệu đ/ha, bắp hơn 6,8 triệu đ/ha, bắp non hơn 2,2 triệu đ/ha. Vụ HT 2017 An Giang có diện tích trồng rau màu trên 19.700ha, đạt 88% so kế hoạch (22.280ha), trong đó nhiều nhất là cây bắp non gần 2.500ha, bắp lai hơn 1.900ha, bắp trắng 1.400ha, khoai mì gần 630ha, khoai cao gần 570ha…

Tỉnh An Giang thuận lợi về điều kiện đất đai, nguồn nước tưới phát triển cây màu. Mô hình chuyển đổi cây màu trên đất lúa bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao so với lúa, góp phần tăng thu nhập cho nông dân; đồng thời hạn chế sâu bệnh gây hại cho vụ lúa tiếp theo.

Hưng Phú

Nông Nghiệp Việt Nam

Lợi nhuận trồng khoai cao hơn lúa 130 triệu đồng/ha

Theo Sở NN-PTNT An Giang, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ HT 2017, cây khoai cao lợi nhuận tăng so với lúa hơn 130 triệu đ/ha.

Tiếp theo là các cây: Mè lợi nhuận so với lúa tăng hơn 19,4 triệu đ/ha, bắp hơn 6,8 triệu đ/ha, bắp non hơn 2,2 triệu đ/ha. Vụ HT 2017 An Giang có diện tích trồng rau màu trên 19.700ha, đạt 88% so kế hoạch (22.280ha), trong đó nhiều nhất là cây bắp non gần 2.500ha, bắp lai hơn 1.900ha, bắp trắng 1.400ha, khoai mì gần 630ha, khoai cao gần 570ha…

Tỉnh An Giang thuận lợi về điều kiện đất đai, nguồn nước tưới phát triển cây màu. Mô hình chuyển đổi cây màu trên đất lúa bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao so với lúa, góp phần tăng thu nhập cho nông dân; đồng thời hạn chế sâu bệnh gây hại cho vụ lúa tiếp theo.

Hưng Phú

Nông Nghiệp Việt Nam